Vallcalent, 40 - 25006 Lleida

973 28 25 63

Educació primària

Educació Primària (P1, P2, P3, P4, P5 i P6)

Al llarg de l’educació primària potenciem les competències i els talents personals de cada alumne perquè iniciï el camí cap a l’autoconeixement i la configuració d’una personalitat pròpia i autèntica. Tot buscant l’excel·lència educativa, oferim una formació integral dels nens i nenes perquè siguin persones amb capacitat crítica, solidàries i receptives a les necessitats de l’entorn social.

Projectes de l’etapa

Tinkering (P1 a P3)

El Tinkering pertany al moviment Maker en educació, s’emmarca dins el grup de metodologies propícies per treballar l’educació STEAM (Science, Technology, Engeniering, Arts and Maths), a l’aula. Està lligada amb el desenvolupament de les competències de Tecnologia i Enginyeria. 

Els alumnes treballen en una metodologia que es basa en dissenyar oportunitats perquè pensi amb les mans per construir significat i comprensió. D’aquesta manera, l’infant desenvolupa noves percepcions i coneixements mentre participa activament en la fabricació d’un artefacte. El grau de col·laboració i cooperació en la creació de projectes és un dels seus pilars fonamentals. 

Al llarg de les sessions de Tinkering, els alumnes poden manipular, experimentar, equivocar-se, crear, gaudir i aprendre a partir de les creacions que poden anar fent, utilitzant tota mena de materials.

Ukelele (P4 a P6)

L’ukelele és un instrument senzill d’aprendre, petit, portàtil i molt social. Ens ofereix la possibilitat d’interpretar melodies senzilles i d’acompanyar amb acords, la qual cosa el fa ideal per tocar-lo mentre cantes. 

Aquesta proposta s’introdueix a l’aula de música a partir de 4t de primària i el seu aprenentatge al centre té un recorregut de 3 anys, oferint la base necessària perquè molts dels nostres nens i nenes adquireixin els fonaments que permetran que aquest instrument els acompanyi tota la vida. 

Artistes (P1 a P3)

El projecte Artistes té com a objectiu que els alumnes tinguin una àmplia cultura artística quan finalitzin l’educació primària. Per això, al llarg de l’educació infantil i primària, els estudiants treballen de forma global una sèrie de personalitats del món de l’art. Van Gogh, Andy Warhol i Picasso són alguns dels artistes reconeguts que inspiren els nostres alumnes a desenvolupar les tècniques i creativitat utilitzant diversos materials.

Projecte de l’hort

Els alumnes de l’escola treballen plegats per dur a terme el projecte de l’hort. Petits i grans, en col·laboració amb les famílies, sembren i trasplanten els productes de la temporada, cuiden les petites plantes, n’observen el seu creixement pacientment i finalment en recullen els seus fruits i en gaudeixen.

Això els permet descobrir els efectes del pas del temps de primera mà alhora que esdevé un context proper i significatiu on aplicar molts aprenentatges matemàtics i científics treballats a l’aula.

Parlem-ne (P1 a P6)

Aquest projecte se situa dins de l’àmbit de l’acció tutorial i facilita un espai als infants on ser, on estar, i on poder interactuar, comunicar-se, sentir-se escoltats, reconeguts i valorats. Es concreta en un espai de trobada entre el tutor/a i un grup reduït d’alumnes que facilita l’obertura de la caixa màgica dels sentiments amb l’objectiu de gaudir i acompanyar-los en el seu procés de creixement personal, capacitant-los per autoavaluar-se, conèixer-se, conèixer els altres i, alhora, d'establir un vincle afectiu, de seguretat i confiança que promou el benestar dels infants i facilita la convivència i millora el rendiment escolar.

AICLE/CLIL (P1 a P6)

L’aprenentatge integrat de contingut i llengua estrangera (AICLE/EMILE) és un enfocament educatiu en el qual s’utilitza l’anglès com a mitjà d’instrucció per ensenyar continguts de matèria a un nombre majoritari d’aprenents.

L’aplicació d’aquesta metodologia es tradueix en un increment de les oportunitats d’aprendre la llengua anglesa i practicar-la a través de reptes cognitius i d’activitats de resolució de problemes, promou i encoratja l’autonomia de l’aprenent i l’ajuda a desenvolupar competències del pensament (thinking skills). Les classes AICLE es caracteritzen per l’ús que es fa de la llengua amb un propòsit real, és a dir, el seu ús és autèntic i, per tant, molt més significatiu per als alumnes.

A l’educació primària realitzem l’educació física en anglès (Let’s keep fit) i dins el projecte (Science).

 

 

Projectes globalitzadors (P1 a P6)

A partir d’un enfocament competencial dels aprenentatges, a l’escola establim àmbits de treball, per tal de poder desenvolupar de forma integrada les matèries de llengua i literatura catalana i castellana així com el coneixement del medi natural i social. Així doncs, s’organitzen projectes globalitzadors a partir de situacions d’aprenentatge, és a dir, escenaris que l’alumnat es troba a la vida (una observació, polèmica, recerca, dilema…). Aquesta metodologia promou en els infants el raonament, imaginació, exploració, investigació, autoregulació i fomenta el treball de forma col·laborativa, intercanviant idees i compartint responsabilitats, en un context de respecte i valoració.

Pla Lector (P1 a P6)

Els alumnes s’endinsen en el món literari a través de contes i relats adequats a la seva edat. A través de la lectura, desenvolupen estratègies per reconèixer les paraules, copsar el significat del text i pronunciar en veu alta.

A més, estableixen lligams amb els personatges de les històries i se situen en món imaginaris a través de la fantasia, el misteri, les aventures i altres gèneres literaris.Des de l’escola, potenciem el gust per la lectura en l’alumnat per a què adquireixin autonomia i hàbits saludables en el dia a dia.

Activitats complementàries

Dins de l’horari escolar, i seguint amb el projecte del ⅓ de la jornada en llengua anglesa, utilitzem l’anglès com a llengua vehicular també en algunes de les activitats complementàries que impartim:

  • TUTOPIA: Bon dia i Emmaús (P1 a P6)
  • Eskcmat (P1 a P6)
  • ArtTIC (P1 a P6)
  • LEM (Líder En Mi) (P1 a P6)
  • Play & Say (P1 a P3)
  • Amousez-vous (Francès) (P4 a P6)

 

Consulta els detalls de les matèries complementàries

Contacta amb nosaltres

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de la fundació.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website