Vallcalent, 40 - 25006 Lleida

973 28 25 63

Educació primària

Educació Primària (P1, P2, P3, P4, P5 i P6)

Al llarg de l’educació primària potenciem les competències i els talents personals de cada alumne perquè iniciï el camí cap a l’autoconeixement i la configuració d’una personalitat pròpia i autèntica. Tot buscant l’excel·lència educativa, oferim una formació integral dels nens i nenes perquè siguin persones amb capacitat crítica, solidàries i receptives a les necessitats de l’entorn social.

Projectes de l’etapa

Artistes

El projecte Artistes té com a objectiu que els alumnes tinguin una àmplia cultura artística quan finalitzin l’educació primària. Per això, al llarg de l’educació infantil i primària, els estudiants treballen de forma global una sèrie de personalitats del món de l’art.

Apadrinament lector

L’apadrinament lector reforça i potencia la comprensió lectora en llengua catalana, castellana i anglesa. Alumnes de diferents nivells col·laboren per gaudir de la lectura, alhora que estableixen relacions d’ajut i aprenen a ser responsables i a organitzar-se.

Projecte de l’hort

Els alumnes d’Educació Infantil i P3 de l’escola treballen plegats per dur a terme el projecte de l’hort. Petits i grans, en col·laboració amb les famílies, sembren o trasplanten els productes de la temporada, cuiden les petites plantes, n’observen el seu creixement pacientment i finalment en recullen els seus fruits i en gaudeixen.

Això els permet descobrir els efectes del pas del temps de primera mà alhora que esdevé un context proper i significatiu on aplicar molts aprenentatges matemàtics i científics fets a l’aula.

Tinkering ( P1 a P3)

El Tinkering pertany al moviment Maker en educació, s’emmarca dins el grup de metodologies propícies per treballar l’educació STEAM (Science, Technology, Engeniering, Arts and Maths), a l’aula. Està lligada amb el desenvolupament de les competències de Tecnologia i Enginyeria. 

Els alumnes treballen en una metodologia que es basa en dissenyar oportunitats perquè pensi amb les mans per construir significat i comprensió. D’aquesta manera, l’infant desenvolupa noves percepcions i coneixements mentre participa activament en la fabricació d’un artefacte. El grau de col·laboració i cooperació en la creació de projectes és un dels seus pilars fonamentals. 

Al llarg de les sessions de Tinkering, els alumnes poden manipular, experimentar, equivocar-se, crear, gaudir i aprendre a partir de les creacions que poden anar fent, utilitzant tota mena de materials.

Ukelele (P4 a P6)

Parlem-ne (P1 a P6)

Aquest projecte se situa dins de l’àmbit de l’acció tutorial i facilita un espai als infants on ser, on estar, i on poder interactuar, comunicar-se, sentir-se escoltats, reconeguts i valorats. Es concreta en un espai de trobada entre el tutor/a i alumne/a que facilita l’obertura de la caixa màgica dels sentiments amb l’objectiu de gaudir i acompanyar-los en el seu procés de creixement personal, capacitant-los per autoavaluar-se, conèixer-se, conèixer els altres i, alhora, d'establir un vincle afectiu, de seguretat i confiança que promou el benestar dels infants i facilita la convivència i millora el rendiment escolar.

AICLE/CLIL (P1 a P6)

L’aprenentatge integrat de contingut i llengua estrangera (AICLE/EMILE) és un enfocament educatiu en el qual s’utilitza l’anglès com a mitjà d’instrucció per ensenyar continguts de matèria a un nombre majoritari d’aprenents.

L’aplicació d’aquesta metodologia es tradueix en un increment de les oportunitats d’aprendre la llengua anglesa i practicar-la a través de reptes cognitius i d’activitats de resolució de problemes, promou i encoratja l’autonomia de l’aprenent i l’ajuda a desenvolupar competències del pensament (thinking skills). Les classes AICLE es caracteritzen per l’ús que es fa de la llengua amb un propòsit real, és a dir, el seu ús és autèntic i, per tant, molt més significatiu per als alumnes.

 

A l’educació primària realitzem l’educació física en anglès (Let’s keep fit) i una part de la matèria de coneixement del medi natural i social (Science).

Projectes interdisciplinaris (P1 a P6)

La motivació té un paper fonamental en els processos d’adquisició de l’aprenentatge; per aquest motiu en cadascun dels cursos de primària i de manera intensiva, un setmana cada curs, s’estableixin els projectes interdisciplinaris on es treballen continguts de totes les matèries a través d’activitats d’aprenentatge que conviden als alumnes a analitzar situacions reals o versemblants i posar en joc les seves idees, coneixements i actituds per assolir uns reptes plantejats. S’empren metodologies basades en l’aprenentatge cooperatiu les quals potencien el gust per la investigació i la descoberta.

Activitats complementàries

Dins de l’horari escolar, i seguint amb el projecte del ⅓ de la jornada en llengua anglesa, utilitzem l’anglès com a llengua vehicular també en algunes de les activitats complementàries que impartim:

  • Líder En Mi (P1 a P6)
  • Esckmat (P1 a P6)
  • ArtTIC (P1 a P6)
  • Taller 3L (P1 a P6)
  • Play & Say (P1 a P3)
  • Francès (P4 a P6)

 

Consulta els detalls de les matèries complementàries

Contacta amb nosaltres

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de la fundació.