Vallcalent, 40 - 25006 Lleida

973 28 25 63

Avuixdemà

L’#avuixdemà2024 és el pla estratègic d’innovació pedagògica i de transformació de l’educació de les 24 escoles FEDAC.

A la FEDAC sempre ens hem caracteritzat per creure en el poder transformador de l’educació. És així com neix el projecte #avuixdemà2024, amb la voluntat de donar resposta als reptes de la societat del segle XXI a partir de la transformació dels paradigmes que han dominat l’educació fins ara.

Hem obert portes i finestres, hem mirat d’on venim i on anem, i plantegem revolucionar l’educació d’aquí a l’any 2024 amb una proposta educativa innovadora i de qualitat.

Projectes diferenciadors de l’#avuixdemà2024

Dins del pla d’innovació pedagògica #avuixdemà2024, hi ha un conjunt de projectes que prenen una rellevància especial i que ens diferencien: TUtopia, LeaderInMe (LEM), Bé Comú i el grups CREC.

TUtopia

La TUtopia és un projecte estratègic que presenta una nova visió de l’Evangeli, el fet religiós i l’espiritualitat amb un llenguatge renovat i actualitzat als nostres temps.

Bé Comú

El Bé Comú és el projecte transversal que prioritza les estratègies de transparència, cooperació i col·laboració de totes les persones que formen la comunitat educativa en bé del col·lectiu.

LeaderInMe (LEM)

LeaderInMe (LEM) és el projecte de desenvolupament del lideratge i la responsabilitat personal a través dels programa Els 7 Hàbits de la gent altament efectiva de Franklin Covey.

Grups CREC

Els grups CREC constitueixen el projecte d’animació i reflexió d’inspiració cristiana que s’ofereixen als alumnes de les escoles FEDAC fora de l’horari escolar i que reforcen la formació integral dels nens i joves.

Escola Verda

El projecte d’Escola Verda promou la sensibilització de tota la comunitat educativa envers els valors de la sostenibilitat, tot afavorint l’interès per investigar fenòmens i adquirir nous coneixements científics.

Aprenentatge-Servei (ApS)

El projecte Aprenentatge-Servei (ApS) combina els processos d’aprenantatge i servei a la comunitat en una sola acció. Així, els alumnes aprenen tot treballant en les necessitats reals de l’entorn.

Projecte 3L

El projecte 3L està estretament vinculat en el desenvolupament i l’assoliment de la competència comunicativa dels nostres alumnes en les dues llengües oficials de Catalunya, català i castellà, i en llengua anglesa.

TÀCtil

El projecte TÀCtil integra les tecnologies de la informació i la comunicació en la dinàmica pedagògica i metodològica de la FEDAC, de manera que es converteixen en eines bidireccionals per a l'ensenyament i l'aprenentatge. TÀCtil incorpora les eines G Suite i el llenguatge computacional a l'aula, així com dispositius com tauletes digitals o ordinadors Chromebook d'ús individual a partir de 3r de primària. L'objectiu és empoderar els alumnes i educar-los en l'ús responsable de les eines digitals perquè puguin resoldre amb esperit crític i de manera eficaç les qüestions, necessitats i reptes que es plantegen en situacions properes, significatives i funcionals, pròpies del segle XXI.

Espais memorables

Redissenyem els espais de les nostres escoles entesos com ambients facilitadors de l’aprenentatge i les experiències memorables tot fent una aposta per la flexibilitat, la transparència i la modernitat.

Projectes de l'escola FEDAC-Lleida

A més de dur a terme amb els alumnes els projectes diferenciadors vinculats al pla d’innovació pedagògica #avuixdemà2024, a FEDAC Lleida participem també en una sèrie de projectes d’escola.

Pla d’innovació i millora

Com ens ajuda l’#avuixdemà2024 a millorar i a ser innovadors en el camp de l’educació? Descobreix els Principals Objectius Estratègics (POEs) de l’#avuixdemà2024

Els 24 reptes

Descobreix els 24 Reptes que han originat l’#avuixdemà2024 i als quals volem donar resposta.

Contacta amb nosaltres

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de la fundació.