Vallcalent, 40 - 25006 Lleida

973 28 25 63

Projectes de FEDAC Lleida

Projectes de l'escola FEDAC-Lleida:

A més de dur a terme amb els alumnes els projectes diferenciadors vinculats al pla d’innovació pedagògica #avuixdemà2024, a FEDAC Lleida participem també en una sèrie de projectes d’escola.

 Projecte Líder En Mi (Escola Far)

FEDAC Lleida és, dins de la FEDAC, escola Far del projecte LeaderInMe (LEM). Això implica que tot el personal docent i PAS de l’escola ha realitzat la formació sobre "Els 7 Hàbits de la gent altament efectiva". L’objectiu d’aquest projecte és introduir el treball dels 7 Hàbits a totes les etapes i cursos de l’escola, creant un ambient de proactivitat i sinergies al centre amb la finalitat de viure una vida més plena. Actualment s’ha introduït el programa de LeaderInME (LEM) com a matèria complementària als alumnes de P3 i P5 i de S1 i S3. El programa els ensenya a aplicar uns principis clau d’efectivitat en la seva vida quotidiana, a connectar amb els seus valors i talents i a ser persones responsables en les decisions que prenen.

Projecte d’interioritat/TUtopia

TUtopia és el projecte de pastoral-cristià de FEDAC per a l’assignatura de Religió que comprèn des d’Educació Infantil fins a l’ESO. La vivència del cristianisme és un tret distintiu de les escoles FEDAC, forma part de l’ideari del centre, i així ho hem de transmetre a les famílies. Treballem els valors des d'un prisma cristià, però acollint les altres religions.

El repte en la religió d’#avuixdemà per a les escoles FEDAC consisteix a treballar el fet religiós sent fidels a les nostres arrels, però amb un llenguatge renovat i actualitzat, restant oberts als signes del temps i compromesos en una nova manera de viure la Bona Notícia que impregni tota la persona i tots els àmbits, des d’un respecte a totes les cultures i establint un diàleg interreligiós amb un llenguatge proactiu.

A l’escola tenim un projecte d'interioritat a totes les etapes educatives on afavorim la capacitat que tenen els infants i joves d’entrar dintre de sí mateix i conèixer-se a ell, als altres i al transcendent, en un espai creat especialment per aconseguir aquests objectius, l'espai EMMAÚS.

Projecte multilingüe

El Projecte Multilingüe està estretament vinculat amb el desenvolupament de la competència comunicativa. Aquesta competència es pot definir com la capacitat de saber comunicar-se oralment (conversar, escoltar i expressar-se), per escrit i amb els llenguatges audiovisuals. L’objectiu principal d’aquest projecte és potenciar el coneixement i l’ús per part de l’alumnat, de la llengua catalana, castellana, anglesa i francesa, dins del marc d’un projecte lingüístic propi de FEDAC. Dins d’aquest projecte s’engloben activitats com:

 • AICLE a totes les etapes educatives
 • ⅓ de la jornada en llengua anglesa a educació infantil
 • Francès com a segona llengua estrangera des de P4 a S4
 • Auxiliar de conversa
 • Setmana d’immersió lingüística a Anglaterra
 • Viatge cultural a França
 • GEP (Projecte d’innovació educativa Generació Plurilingüe)
 • Diploma Dual
 • Celebració de la jornada anglesa i francesa
 • Celebració dels Jocs Florals
 • Celebració de diferents activitats i tradicions de la cultura catalana
 • Participació en concursos
Projecte Tàctil

El nostre alumnat és nadiu digital, ha nascut envoltat de tecnologia i d’informació. El que pretén l'escola amb el projecte TACtil, és donar resposta a les necessitats del món d’avui i preparar els ciutadans del futur. El canvi tecnològic és clar i l’hem d’utilitzar per aprendre i per continuar avançant en la gestió de tots els canvis que haurà de viure el nostre alumnat. El projecte TACtil es treballa a totes les etapes educatives i per a dur-lo a terme comptem amb tablets per Educació infantil. S’empren Chromebooks per tots els alumnes des de 1r de primària a 4t d’ESO.

Projecte AIPs

Totes les Escoles FEDAC tenim un educador AIP, que és  l’Agent Impulsor de la Participació (AIP) a l’escola i té com a missió impulsar els processos participatius en la comunitat educativa FEDAC. Ja fa anys que el pla estratègic #avuixdemà2024 va néixer per donar resposta als 24 Reptes que van sorgir d’un gran procés participatiu de tota la comunitat educativa FEDAC per conèixer quins eren els grans desafiaments de l’escola del segle XXI. En aquell moment els AIPs van dinamitzar trobades amb famílies, alumnes i docents. 

Els curs 2021-22 vam voler anar un pas més enllà i es va crear creat el projecte en cadascuna de les escoles amb l’objectiu de promoure una estructura assembleària de manera que l’alumnat no solament pugui triar sinó també decidir i formar part de la presa de decisions. Per aquest motiu és tan important un canvi de paradigma, de triar i proposar fins arribar al decidir. L’escola que volem ha d’anar cap a la victòria pública comunitària. Volem potenciar ciutadans lliures, iguals i crítics per tal de donar espai a una comunitat de persones lliures.

Per què la democràcia a l’escola? Aporta llibertat, decisió pròpia, participació, elecció i representació. I perquè la democràcia estigui present a l’escola tots hem de tenir veu, tots en formem part, hem de potenciar la cultura assembleària i la participació on tothom pugui donar la seva opinió lliurement i sigui escoltat. A més a més, la col·laboració, el diàleg, l’escolta empàtica, els processos de construcció compartida i tenir un propòsit compartit esdevindran fonamentals perquè la cultura assembleària estigui present a les aules.

Aprenentatge i Servei

L’Aprenentatge i Servei és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte, en què l’alumnat aprèn treballant en necessitats reals de l’entorn amb la finalitat de millorar-lo. Amb els projectes ApS es pretén oferir als nostres alumnes la possibilitat de comprometre’s en activitats socials que reforcin els valors de respecte, responsabilitat, justícia i compromís. Per mitjà de l’ApS s’incideix en els aprenentatges que constitueixen els quatre pilars de l’educació del segle XXI: aprendre a conèixer, aprendre a ser, aprendre a fer i aprendre a conviure. Des de l’escola es desenvolupen projectes APS a totes les etapes i tots els cursos.

#aquíproubullying

FEDAC Lleida és un dels centres participants en el programa #aquíproubullying del departament d’Educació. El programa se centra en la prevenció i la detecció de l’assetjament escolar amb la participació de tota la comunitat educativa.

L’alumnat pren el protagonisme en aquest programa, ja que són els mateixos alumnes els que actuen com a observadors i agents actius i compromesos en la lluita contra l’assetjament.

Programa Generació Plurilingüe (GEP)

El curs 2017-2018 el Departament d'Ensenyament inicia el programa d’innovació pedagògica Generació Plurilingüe (GEP). La finalitat d’aquest programa és millorar la competència en llengües estrangeres de l’alumnat, afavorint el seu creixement acadèmic i posterior inserció laboral, i capacitant-lo per interactuar amb el món en diverses llengües i de manera crítica.

Podeu llegir més sobre la implementació del programa Generació Plurilingüe a FEDAC Lleida en el següent document.

Projectes Primària: 

GEP 1: The Seu Vella

                                                                                           GEP 2: Catalan Modernism

                                                                                           GEP 3: Let's Travel to a Country in the UK

                                                                                           Projectes ESO: 

                                                                                           GEP 1:  Pixel art and Literature Classics

                                                                                           GEP 2: Draw my History

                                                                                           GEP 3: PodcART i Draw the history

FEDAC Connecta

FEDAC CONNECTA és una iniciativa col·lectiva de totes les escoles FEDAC que neix amb l’objectiu d’impulsar l’ús de les tecnologies a l’aula i de crear vincles entre l’alumnat de les diferents escoles de la fundació.

Anualment es proposen diferents projectes en xarxa, multidisciplinaris i adaptats a les diferents etapes educatives, on les TAC esdevenen el mitjà per crear i aprendre col·laborativament.

Entenem FEDAC CONNECTA com un espai d’intercanvi, d’unió i d’aprenentatge compartit.

Infantil:

 • DAC viatger. (I3, I4 i I5)

Educació Primària:

 • X coses que no sabies de... (P1 a P3)
 • Booktubers (P4 a P5)

Secundària:

 • Fotografia Matemàtica (S1 i S2)
 • Espots (S3 i S4 o B1 i B2)
 • Love Letter contest (de S1 a B2)
Grups CREC

Els grups CREC constitueixen el projecte d’animació i reflexió d’inspiració cristiana que s’ofereixen als alumnes de les escoles FEDAC fora de l’horari escolar i que reforcen la formació integral dels nens i joves.

Projectes FAMÍLIA - ESCOLA - ENTORN
Família i escola tenim un objectiu en comú: aconseguir l’èxit educatiu dels fills i filles. Al nostre centre valorem molt positivament aquesta interacció que ens beneficia mútuament i estem #oberts a treballar en equip. Per aquest motiu al llarg del curs escolar proposem activitats accessibles a tota la comunitat educativa, com el pessebre vivent que organitzem per Nadal al pati de l'escola, la participació a la rua de Carnaval de Lleida amb una carrossa, o la cursa d'orientació per la ciutat que cada any organitzem al mes de juny.Alhora, durant el curs organitzem tallers, activitats i celebracions per a les famílies, amb la finalitat de mantenir-hi un lligam estret. A més, l’escola també participa de la FEAC, un programa de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya per promoure la reflexió i el diàleg sobre temes educatius entre els pares i les mares, i els mestres i professors del centre.
Espais memorables

Redissenyem els espais de les escoles FEDAC, ja que els entenem com a ambients que faciliten l'aprenentatge i les experiències memorables dels alumnes. La neurociència corrobora la nostra intuïció que els espais de les escoles han de ser amables, acollidors, poc carregats i amb una acurada il·luminació per afavorir la relació, el diàleg, la col·laboració i la creativitat, i encomanar als alumnes la passió per aprendre. Per això, concebem els espais com a llocs per compartir, aprendre, pensar, emprendre, conviure, superar-se i construir en equip, amb aules, patis i racons versàtils i flexibles per als aprenentatges actius i variats d'infants i joves.

Contacta amb nosaltres

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de la fundació.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website