Vallcalent, 40 - 25006 Lleida

973 28 25 63

Projectes de FEDAC Lleida

Projectes de l'escola FEDAC-Lleida:

A més de dur a terme amb els alumnes els projectes diferenciadors vinculats al pla d’innovació pedagògica #avuixdemà2024, a FEDAC Lleida participem també en una sèrie de projectes d’escola.

Projecte multilingüe

El Projecte Multilingüe està estretament vinculat amb el desenvolupament de la competència comunicativa. L’objectiu principal d’aquest projecte és potenciar el coneixement i l’ús per part de l’alumnat de la llengua catalana, castellana, anglesa i francesa, dins del marc d’un projecte lingüístic trilingüe propi de FEDAC. Dins d’aquest projecte s’engloben activitats com:

#aquíproubullying

FEDAC Lleida és un dels centres participants en el programa #aquíproubullying del departament d’Educació. El programa se centra en la prevenció i la detecció de l’assetjament escolar amb la participació de tota la comunitat educativa.

L’alumnat pren el protagonisme en aquest programa, ja que són els mateixos alumnes els que actuen com a observadors i agents actius i compromesos en la lluita contra l’assetjament.

Escola Far (Projecte LeaderInMe)

FEDAC Lleida és, dins de la FEDAC, escola Far del projecte LeaderInMe (LEM). Això implica que tot el personal docent i PAS de l’escola ha realitzat la formació sobre “Els 7 Hàbits de la gent altament efectiva”. L’objectiu d’aquest projecte és introduir el treball dels 7 Hàbits a totes les etapes i cursos de l’escola, creant un ambient de proactivitat i sinergies al centre amb la finalitat de viure una vida més plena. Actualment s’ha introduït el programa de LeaderInME (LEM) com a matèria complementària als alumnes de P3 i P5 i de S1 i S3. El programa els ensenya a aplicar uns principis clau d’efectivitat en la seva vida quotidiana, a connectar amb els seus valors i talents i a ser persones responsables en les decisions que prenen.

Projectes FAMÍLIA - ESCOLA - ENTORN
Família i escola tenim un objectiu en comú: aconseguir l’èxit educatiu dels fills i filles. Al nostre centre valorem molt positivament aquesta interacció que ens beneficia mútuament i estem #oberts a treballar en equip. Per aquest motiu al llarg del curs escolar proposem activitats accessibles a tota la comunitat educativa, com el pessebre vivent que organitzem per Nadal al pati de l'escola, la participació a la rua de Carnaval de Lleida amb una carrossa, o la cursa d'orientació per la ciutat que cada any organitzem al mes de juny.Alhora, durant el curs organitzem tallers, activitats i celebracions per a les famílies, amb la finalitat de mantenir-hi un lligam estret. A més, l’escola també participa de la FEAC, un programa de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya per promoure la reflexió i el diàleg sobre temes educatius entre els pares i les mares, i els mestres i professors del centre.
Projecte d’interioritat/TUtopia

TUtopia és el projecte de pastoral-cristià de FEDAC per a l’assignatura de Religió que comprèn des d’Educació Infantil fins a l’ESO. La vivència del cristianisme és un tret distintiu de les escoles FEDAC, forma part de l’ideari del centre, i així ho hem de transmetre a les famílies. Treballem els valors des d'un prisma cristià, però acollint les altres religions.

El repte en la religió d’#avuixdemà per a les escoles FEDAC consisteix a treballar el fet religiós sent fidels a les nostres arrels, però amb un llenguatge renovat i actualitzat, restant oberts als signes del temps i compromesos en una nova manera de viure la Bona Notícia que impregni tota la persona i tots els àmbits, des d’un respecte a totes les cultures i establint un diàleg interreligiós amb un llenguatge proactiu.

A l’escola tenim un projecte d'interioritat a totes les etapes educatives on afavorim la capacitat que tenen els infants i joves d’entrar dintre de sí mateix i conèixer-se a ell, als altres i al transcendent, en un espai creat especialment per aconseguir aquests objectius, l'espai EMMAÚS.

Programa Generació Plurilingüe (GEP)

El curs 2017-2018 el Departament d'Ensenyament inicia el programa d’innovació pedagògica Generació Plurilingüe (GEP). La finalitat d’aquest programa és millorar la competència en llengües estrangeres de l’alumnat, afavorint el seu creixement acadèmic i posterior inserció laboral, i capacitant-lo per interactuar amb el món en diverses llengües i de manera crítica.

Podeu llegir més sobre la implementació del programa Generació Plurilingüe a FEDAC Lleida en el següent document.

Projectes Primària: 

GEP 1: The Seu Vella

                                                                                           GEP 2: Catalan Modernism

                                                                                           GEP 3: Let's Travel to a Country in the UK

                                                                                           Projectes ESO: 

                                                                                           GEP 1:  Pixel art and Literature Classics

                                                                                           GEP 2: Draw my History

                                                                                           GEP 3: PodcART i Draw the history

FEDAC Connecta

FEDAC CONNECTA és una iniciativa col·lectiva de totes les escoles FEDAC que neix amb l’objectiu d’impulsar l’ús de les tecnologies a l’aula i de crear vincles entre l’alumnat de les diferents escoles de la fundació.

Anualment es proposen diferents projectes en xarxa, multidisciplinaris i adaptats a les diferents etapes educatives, on les TAC esdevenen el mitjà per crear i aprendre col·laborativament.

Entenem  FEDAC CONNECTA com un espai d’intercanvi, d’unió i d’aprenentatge compartit.

Infantil:

  • DAC viatger.

Educació Primària:

  • Rodolinaires FEDAC (1r i 2n de primària)
  • X coses que no sabies de... (3r o 4t de primària)
  • TIK TOK anima't (5è de primària)
  • Booktubers (6è de primària)

Secundària:

  • Fotografia Matemàtica (2n ESO)
  • Espots (3r, 4t ESO)

Contacta amb nosaltres

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de la fundació.