Vallcalent, 40 - 25006 Lleida

973 28 25 63

Educació infantil

Educació Infantil (I3, I4 i I5)

En aquesta etapa oferim als nens i nenes una educació propera i familiar, rica en recursos vivencials, pràctics i multilingües.

A educació infantil utilitzem metodologies d’enfocament globalitzat que afavoreixen un aprenentatge cooperatiu, lúdic i significatiu. L’objectiu és respondre a les necessitats i inquietuds dels nens i nenes perquè siguin infants curiosos, lliures i crítics, tot mantenint una mirada de respecte i empatia.

Projectes de l’etapa

Espais d’aprenentatge internivells

A la nostra escola hem dissenyat i organitzat espais que s’estructuren mitjançant la disposició planificada de diferents materials que provoquen l’interès dels infants i que desenvolupen diferents sabers curriculars segons la planificació efectuada per les mestres.

L’escola posta pels espais internivell, de manera que cadascun d’ells compta amb infants d’I3, d’I4 i d’I5, afavorint  la interrelació dels infants del mateix cicle. Els infants més petits surten de la seva aula per descobrir-ne d’altres, a altres mestres i per moure’s pels diferents espais amb l'expectació que comporta viure situacions noves i, així, anar adquirint seguretat i autonomia personal de la mà dels més grans.

Actualment comptem amb 4 espais:

  • Juguem a ser: En les edats primerenques el joc simbòlic permet interpretar el món que envolta els infants i fer-lo més comprensible per a ells. El fet d'interpretar i experimentar diferents rols des d’una manera lliure ajuda a consolidar diferents aprenentatges socials i el seu desenvolupament com a persones en un determinat context social i cultural.
  • Compta-lletres: Aquest espai cerca el desenvolupament dels diferents llenguatges i de mitjans d’expressió i comunicació. En ell es potencia la lectura, la representació, els diàlegs i la producció de diferents intencions comunicatives així com el descobriment del món dels nombres i les quantitats. Mitjançant l’exploració de diferents grafies s’inicia l’escriptura i la identificació i comprensió dels símbols dels llenguatges escrit i matemàtic.
  • Art: L’expressió artística dels nens i nenes afavoreix la creativitat i un desenvolupament harmoniós com a persona. Per aquest motiu, a l’escola hem dissenyat un espai que estimula el desenvolupament de les habilitats creatives, que ofereix experiències riques i diverses amb una àmplia gamma d’activitats que inclouen tot tipus de manifestacions artístiques, tècniques i habilitats plàstiques. Els infants han de poder gaudir i expressar emocions, sensacions, vivències o fantasies, d’una manera lúdica i íntima, aprenent a respectar l’obra dels altres i a deixar-se anar.
  • Experimentació: En aquest ambient es desenvolupen conceptes bàsics científics i matemàtics mitjançant la interacció amb determinats materials naturals, la creació d’hipòtesis i l’experimentació i exploració lliure dels objectes. Les accions que es donen en aquest espai van lligades a uns processos  que ajuden al desenvolupament intern de cada infant: omplir, buidar, escampar, recollir, separar, apilonar, ajuntar, treure... Manipulant i experimentant amb els diferents materials i objectes els infants aprenen a fer observacions que els ajuden a posar en pràctica diferents activitats intel·lectuals: classificar, relacionar, ordenar, analitzar, interpretar... Amb aquesta activitat cognitiva s'afavoreix el desenvolupament del seu pensament i, de mica en mica, avançar del simple coneixement físic dels objectes i materials cap a l'abstracció del pensament científic-creatiu.
Projectes d’aprenentatge

Treballar per projectes implica ajudar als alumnes a aprendre. És una metodologia que  els motiva a descobrir i a assolir els conceptes a través d’un aprenentatge significatiu. 

S’ofereixen canals que ajuden als infants a pensar per ells mateixos, a investigar, a aprendre dels seus errors i dels seus encerts. L’aprenentatge per projectes tracta  de manera  individual a cada petit  i persegueix potenciar les seves capacitats, motivant el desenvolupament de les seves habilitats perquè pugui resoldre els reptes que se li vagin plantejant. Cada projecte treballat es fonamenta en els sabers  marcats pel currículum d’infantil.

⅓ de la jornada en llengua anglesa

Conscients de la gran plasticitat cerebral dels nens i nenes en edat d’educació infantil, dediquem un terç de la jornada lectiva (10 hores setmanals) a la immersió en la llengua anglesa a partir d’activitats lúdiques a l'aula i al pati, Happy Kids, Breakfast time i el treball dels hàbits i les rutines comptant també amb les activitats complementàries.

Projecte de l'hort

Els alumnes d'Educació Infantil i P3 de l'escola treballen plegats per dur a terme el projecte de l'hort. Petits i grans, en col·laboració amb les famílies, sembren o trasplanten els productes de la temporada, cuiden les petites plantes, n'observen el seu creixement pacientment i finalment en recullen els seus fruits i en gaudeixen. Això els permet descobrir els efectes del pas del temps de primera mà alhora que esdevé un context proper i significatiu on aplicar molts aprenentatges matemàtics i científics fets a l'aula.

Líder En Mi (LEM)

L'objectiu principal d'aquest projecte és que els alumnes s'endinsin, des de ben petits, en la descoberta de 7 hàbits per aprendre a liderar-se ells mateixos. El fil conductor de la proposta sorgeix del llibre "Els 7 hàbits dels nens feliços" de Sean Covey. Es basa en principis i pràctiques d’efectivitat personal, interpersonal i de gestió, i en la poderosa premissa que cada nen i nena posseeix fortaleses úniques i la capacitat de ser un líder. Un grup de personatges ajudaran als infants en aquesta aventura.

Activitats complementàries

Dins de l’horari escolar, i seguint amb el projecte del ⅓ de la jornada en llengua anglesa, utilitzem l’anglès com a llengua vehicular també en algunes de les activitats complementàries que impartim:

Consulta els detalls de les matèries complementàries

Contacta amb nosaltres

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de la fundació.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website