Vallcalent, 40 - 25006 Lleida

973 28 25 63

Educació infantil

Educació Infantil (I3, I4 i I5)

En aquesta etapa oferim als nens i nenes una educació propera i familiar, rica en recursos vivencials, pràctics i multilingües.

A educació infantil utilitzem metodologies d’enfocament globalitzat que afavoreixen un aprenentatge cooperatiu, lúdic i significatiu. L’objectiu és respondre a les necessitats i inquietuds dels nens i nenes perquè siguin infants curiosos, lliures i crítics, tot mantenint una mirada de respecte i empatia.

Projectes de l’etapa

Espais d’aprenentatge internivells

Creem espais i ambients d’aprenentatge pensats i estructurats per facilitar que els infants puguin construir el seu propi aprenentatge a partir de la interacció amb l’espai, els materials i els companys/es.

Projectes d’aprenentatge

Partint dels coneixements previs i les inquietuds dels infants, cada grup-classe construeix els seus coneixements al voltant d’un tema relacionat amb el seu entorn més immediat o el seu interès. Al mateix temps, els nens i nenes adquireixen noves habilitats com la formulació de preguntes, la curiositat per saber o la recerca d’informació.

Matemàtiques vivencials

Mitjançant el joc i la manipulació directa de diferents materials, els nens i nenes aprenen les qualitats del món que els envolta i adquireixen habilitats com són quantificar, comparar, relacionar, repartir, classificar…

Lectoescriptura integrada

Endinsem els infants en el màgic món de les paraules de forma significativa amb activitats lúdiques i dinàmiques, com les que parteixen del propi nom, els coneixements fets en els projectes d’aprenentatge o la descoberta de les diferents lletres…

⅓ de la jornada en llengua anglesa

Conscients de la gran plasticitat cerebral dels nens i nenes en edat d’educació infantil, dediquem un terç de la jornada lectiva (10 hores setmanals) a la immersió en la llengua anglesa a partir d’activitats lúdiques a l'aula i al pati, Happy Kids, i el treball dels hàbits i les rutines comptant també amb les 3'5h de les activitats complementàries.

Projecte de l'hort

Els alumnes d'Educació Infantil i P3 de l'escola treballen plegats per dur a terme el projecte de l'hort. Petits i grans, en col·laboració amb les famílies, sembren o trasplanten els productes de la temporada, cuiden les petites plantes, n'observen el seu creixement pacientment i finalment en recullen els seus fruits i en gaudeixen. Això els permet descobrir els efectes del pas del temps de primera mà alhora que esdevé un context proper i significatiu on aplicar molts aprenentatges matemàtics i científics fets a l'aula.

Líder En Mi (LEM)

L'objectiu principal d'aquest projecte és que els alumnes s'endinsin, des de ben petits, en la descoberta de 7 hàbits per aprendre a liderar-se ells mateixos. El fil conductor de la proposta sorgeix del llibre "Els 7 hàbits dels nens feliços" de Sean Covey. Es basa en principis i pràctiques d’efectivitat personal, interpersonal i de gestió, i en la poderosa premissa que cada nen i nena posseeix fortaleses úniques i la capacitat de ser un líder. Un grup de personatges ajudaran als infants en aquesta aventura.

Activitats complementàries

Dins de l’horari escolar, i seguint amb el projecte del ⅓ de la jornada en llengua anglesa, utilitzem l’anglès com a llengua vehicular també en algunes de les activitats complementàries que impartim:

Consulta els detalls de les matèries complementàries

Contacta amb nosaltres

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de la fundació.