Vallcalent, 40 - 25006 Lleida

973 28 25 63

Educació secundària

Educació Secundària

Durant l’etapa de secundària a FEDAC Lleida ens proposem afavorir la maduració i el creixement personal de cada alumne perquè aprengui a conèixer, fer i ser.

El treball dels valors segueix actiu de manera transversal en aquesta etapa educativa com un pilar fonamental per a l’educació competencial i que permet als nois i noies afrontar els reptes formatius i acadèmics de futur.

Al llarg de l’educació secundària, els alumnes de FEDAC Lleida poden triar algunes matèries en funció dels seus talents i preferències personals.

Projectes de l’etapa

 Programa Salut i escola (S1 a S4)

Amb l’objecsalut i escolatiu de millorar la salut dels adolescents, el Departament de Salut amb l’Agència de Salut Pública de Catalunya a través dels Centres d’Atenció Primària de Salut, ofereix un servei de Consulta Oberta dins dels centres educatius perquè les noies i els nois puguin assessorar-se sobre temes relacionats amb la salut.

 

Volem apropar-nos a les necessitats dels adolescents i joves sobretot per:

  • INFORMAR a través de professionals sanitaris
  • APROPAR els serveis de salut als centres docents i als adolescents
  • EDUCAR en com millorar la salut
  • APODERAR-LOS en el maneig de la salut de manera responsable
  • INFORMAR de les conductes de risc per a la salut
  • DETECTAR PRECOÇMENT problemes de salut
  • REDUIR els factors de risc que afecten negativament la salut
  • FOMENTAR els factors protectors per a la salut

Podeu llegir més sobre el Programa Salut i escola a la web de la Generalitat.

La infermera que farà l'atenció a la nostra escola és la Teresa Ibañez, teresasalutiescola@gmail.com, vindrà tots els divendres en horari d'11 a 13:30 h.

Kimple (S1 a S4)

kimpleKimple és un projecte d'innovació educativa que ofereix experiències d'aprenentatge al voltant de grans temàtiques del món actual. Amb Kimple, la sostenibilitat, l'avanç de les tecnologies, l'equitat de gènere, les diversitats, les fake news i el canvi climàtic, entre altres temàtiques alineades amb els ODS, entren a l'aula i - en el seu encreuament amb els continguts curriculars - es transformen en matèria d'anàlisi crítica i profunda; no sols des d'un enfocament teòric, sinó convidant a un compromís per a l'acció.

Tots els recursos estan englobats en 3 grans categories: Pensament computacional (La lògica del segle XXI), Ciutadania global (La realitat que ens envolta) i Esperit emprenedor (L'actitud davant la vida).

Així, a través de les experiències Kimple, s'aconsegueixen aprenentatges transformadors i el desenvolupament de les habilitats necessàries per als nostres joves, per a la construcció d'un món millor: més just i sostenible. Podeu conèixer més d'aquest nou projecte a www.edukimple.com

 Projecte Brúixola: orientació acadèmica-professional (S1 a S4)

Projecte brúixolaA l’escola FEDAC Lleida es treballa l’orientació acadèmica-professional a tots els cursos d’educació secundària per tal de garantir un procés d’orientació individualitzat, que tingui en compte les preferències vocacionals i que constantment revisi la informació sobre el mercat laboral i els itineraris d’estudis postobligatoris. En aquest context, i amb l’ajuda de les Fundacions Bertelsmann i Empieza Por Educar (Exe), des del curs 2020/21 s’està impulsant el programa pilot "Escoles Que Inspiren", pioner a Catalunya i en l’àmbit estatal, i que complementa el nostre projecte d’orientació acadèmica-professional. 

El projecte Brúixola ha integrat dos nous objectius principals, aquests pretenen vetllar per acompanyar a l’alumnat en dues àrees específiques: el treball de les competències socials i emocionals, així com, la creació de noves activitats d’orientació a través de la transversalitat, és a dir, a través de diferents matèries i jornades amb professionals: 

  • Crear projectes, actuacions i recursos perquè l’alumnat pugui fer una millor immersió en les diverses àrees i branques acadèmiques i professionals.
  • Facilitar dinàmiques i accions que potencien l’aprenentatge de les competències socioemocionals per una millor inclusió al món acadèmic no-obligatori i al món professional.
Projectes globalitzadors (S1 a S4)

A partir d’un enfocament competencial dels aprenentatges, a l’ESO destinem franges horàries al treball de projectes globalitzadors. En aquests projectes es desenvolupen de forma integrada continguts de diferents matèries. Aquesta metodologia promou en els joves el raonament, la imaginació, l’exploració, la investigació, l’autoregulació i fomenta el treball de forma col·laborativa, intercanviant idees i compartint responsabilitats, en un context de respecte i valoració. És important que els alumnes esdevinguin els protagonistes del seu aprenentatge, que prenguin consciència dels seus progressos, dels seus resultats, dels seus talents i de les seves capacitats.

 Patis actius (S1 a S4)

El projecte de patis actius es va posar en marxa el curs 2021-22 amb l’objectiu de potenciar la pràctica d’activitat física i per dotar els nostres alumnes d’eines necessàries per saber planificar i organitzar activitats en grup amb la finalitat de gaudir del lleure de manera saludable. Aquest projecte permet donar més dinamisme a l’hora de l’esbarjo, permetent que tots els nostres alumnes tinguin l’oportunitat de practicar alguna activitat que els agradi i està lligada a les competències del currículum d'educació física.

Bàdminton, equilibri en la corda, jocs populars, futbol tenis, voleibol, futbol sala i bàsquet són les activitats que van escollir els nostres alumnes per transformar l’esbarjo en un espai inclusiu de participació activa i equitativa d’activitat física variada. A cada una d’aquestes zones hi trobem uns alumnes responsables, encarregats de preparar, tenir cura i recollir el material, organitzar les competicions i vetllar pel bon funcionament de l’activitat. 

Matèries complementàries

Com a escola concertada, a FEDAC Lleida impartim matèries complementàries amb l’objectiu d’ampliar la tasca educativa i oferir un tret diferenciador i de qualitat. Es completa el procés de formació dels nostres alumnes mitjançant el desenvolupament de determinats aspectes del projecte educatiu.

Líder En Mi (S1 i S3)

ArtTIC (S2)

Oratòria (S4)

Consulta els detalls de les matèries complementàries

Optatives pròpies del centre

Laboratori (S1)

Musicoteràpia (S1)

Esport Emprenedor (S2)

Cultura clàssica (S2)

L'obrador de les lletres (S3)

Francès (S1 a S4)

Robòtica (S3)

Consulta els detalls de les matèries optatives

Contacta amb nosaltres

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de la fundació.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website