Vallcalent, 40 - 25006 Lleida

973 28 25 63

Educació secundària

Educació Secundària

Durant l’etapa de secundària a FEDAC Lleida ens proposem afavorir la maduració i el creixement personal de cada alumne perquè aprengui a conèixer, fer i ser.

El treball dels valors segueix actiu de manera transversal en aquesta etapa educativa com un pilar fonamental per a l’educació competencial i que permet als nois i noies afrontar els reptes formatius i acadèmics de futur.

Al llarg de l’educació secundària, els alumnes de FEDAC Lleida poden triar algunes matèries en funció dels seus talents i preferències personals.

Projectes de l’etapa

 Programa Salut i escola

Amb l’objecsalut i escolatiu de millorar la salut dels adolescents, el Departament de Salut amb l’Agència de Salut Pública de Catalunya a través dels Centres d’Atenció Primària de Salut, ofereix un servei de Consulta Oberta dins dels centres educatius perquè les noies i els nois puguin assessorar-se sobre temes relacionats amb la salut.

 

Volem apropar-nos a les necessitats dels adolescents i joves sobretot per:

  • INFORMAR a través de professionals sanitaris
  • APROPAR els serveis de salut als centres docents i als adolescents
  • EDUCAR en com millorar la salut
  • APODERAR-LOS en el maneig de la salut de manera responsable
  • INFORMAR de les conductes de risc per a la salut
  • DETECTAR PRECOÇMENT problemes de salut
  • REDUIR els factors de risc que afecten negativament la salut
  • FOMENTAR els factors protectors per a la salut

Podeu llegir més sobre el Programa Salut i escola a la web de la Generalitat.

La infermera que farà l'atenció a la nostra escola és la Teresa Ibañez, teresasalutiescola@gmail.com, vindrà el 2n i 4t divendres de cada mes en horari de 8 a 12h.

Kimple (S1 a S4)

kimpleKimple és un projecte d'innovació educativa que ofereix experiències d'aprenentatge al voltant de grans temàtiques del món actual. Amb Kimple, la sostenibilitat, l'avanç de les tecnologies, l'equitat de gènere, les diversitats, les fake news i el canvi climàtic, entre altres temàtiques alineades amb els ODS, entren a l'aula i - en el seu encreuament amb els continguts curriculars - es transformen en matèria d'anàlisi crítica i profunda; no sols des d'un enfocament teòric, sinó convidant a un compromís per a l'acció.

Tots els recursos estan englobats en 3 grans categories: Pensament computacional (La lògica del segle XXI), Ciutadania global (La realitat que ens envolta) i Esperit emprenedor (L'actitud davant la vida).

Així, a través de les experiències Kimple, s'aconsegueixen aprenentatges transformadors i el desenvolupament de les habilitats necessàries per als nostres joves, per a la construcció d'un món millor: més just i sostenible. Podeu conèixer més d'aquest nou projecte a www.edukimple.com

Junior Report RED (S3 i S4)

Junior ReportEl projecte RED (Revista Escolar Digital) es tracta d’una xarxa de diaris escolars dirigits, gestionats i redactats per estudiants amb l’ajuda de periodistes professionals. Amb aquest projecte els alumnes aprendran a analitzar, documentar, estructurar i redactar contingut informatiu; practicar els gèneres periodístics i distingir la informació de les “fake news”, a més a més d’utilitzar les xarxes socials com a canals de comunicació i assistir a esdeveniments culturals amb credencial de periodista junior.

Llegeix la nostra revista aquí.

 Brúixola (orientació acadèmica-professional)

Projecte brúixolaA l’escola FEDAC Lleida es treballa l’orientació acadèmica-professional a tots els cursos d’educació secundària per tal de garantir un procés d’orientació individualitzat, que tingui en compte les preferències vocacionals i que constantment revisi la informació sobre el mercat laboral i els itineraris d’estudis postobligatoris. En aquest context, i amb l’ajuda de les Fundacions Bertelsmann i Empieza Por Educar (Exe), des del curs 2020/21 s’està impulsant el programa pilot “Escoles Que Inspiren”, pioner a Catalunya i en l’àmbit estatal, i que complementa el nostre projecte d’orientació acadèmica-professional. 

Fem un FANZINE (S1)

Els estudiants de 1r d’ESO participen en aquest projecte que es proposa elaborar un fanzine amb les seves opinions sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides.

Aprenc a cuidar-me (S2)

Aprenc a cuidar-me és un projecte perquè els nois i noies de 2n d’ESO prenguin consciència de la importància de l’alimentació per al seu correcte desenvolupament físic, anímic i acadèmic. El projecte culmina amb la realització d’una roda de premsa amb esportistes professionals, nutricionistes i fisioterapeutes, els quals transmeten en primera persona als joves els continguts treballats.

FabriquEMP (S2)
Els alumnes de 2n d’ESO participen en aquest projecte que té com a objectiu simular la creació d’una empresa industrial. Per dur-la a terme, els estudiants treballen cooperativament per analitzar la competència i les necessitats dels mercat, i prenen decisions al voltant dels departaments de l’empresa, les matèries primeres, el procés productiu o l’estratègia de màrqueting.
Game of STEAM (S3)

A Game of STEAM, els alumnes de 3r d’ESO es submergeixen en una sèrie de reptes que han de resoldre de forma col·laborativa utilitzant els seus coneixements de tecnologia, anglès i matemàtiques.

Gastronomia del món (S3)
A més de descobrir la gastronomia com a part del patrimoni cultural mundial, amb aquest projecte els alumnes de 3r d’ESO treballen molts altres aspectes vinculats als aliments, com les matemàtiques (càlcul de pes, volum...) o les qualitats nutricionals.
Space Travels (S4)

En el projecte Space Travels, els alumnes de 4t d’ESO treballen continguts matemàtics i en llengua anglesa en el context d’una aventura espacial.

Matèries complementàries

Com a escola concertada, a FEDAC Lleida impartim matèries complementàries amb l’objectiu d’ampliar la tasca educativa i oferir un tret diferenciador i de qualitat. Es completa el procés de formació dels nostres alumnes mitjançant el desenvolupament de determinats aspectes del projecte educatiu.

LeaderInMe (S1 i S3)

ArtTIC (S2)

Oratòria (S4)

Consulta els detalls de les matèries complementàries

Optatives pròpies del centre

Laboratori (S1)

Musicoteràpia (S1)

Esport Emprenedor (S2)

Cultura clàssica (S2)

Revista digital (S3)

Francès (S1 a S4)

Robòtica (S3)

Consulta els detalls de les matèries optatives

Contacta amb nosaltres

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de la fundació.