Vallcalent, 40 - 25006 Lleida

973 28 25 63

Projecte Hort 

Projecte Hort 

Els alumnes de l’escola treballen plegats per dur a terme el projecte de l’hort. Petits i grans, en col·laboració amb les famílies, sembren i trasplanten els productes de la temporada, cuiden les petites plantes, n’observen el seu creixement pacientment i finalment en recullen els seus fruits i en gaudeixen.

Això els permet descobrir els efectes del pas del temps de primera mà alhora que esdevé un context proper i significatiu on aplicar molts aprenentatges matemàtics i científics treballats a l’aula.

El projecte hort que plantejarem aquest curs tindrà en compte els següents punts:  

  • El marc teòric on s’exposaran els aspectes generals de l’hort, els avantatges de tenir un hort a l’escola i l’experiència d’hort escolar que té el nostre centre.
  • Les tasques s’hauran de dur a terme a l’hort, on descrivim les característiques de l’espai que disposem a l’escola i enumerem i descrivim les diverses feines que genera tenir un hort i mantenir-lo.  
  • L’organització, on donem als alumnes unes quantes normes a seguir a l’hora d’anar a l’hort, per donar-los una breu orientació.  
  • Algunes activitats didàctiques es desenvoluparan tant a l’hort com a l’aula, i es poden integrar en la vida quotidiana de l’escola (activitats diàries) o bé en dates especials. 
  • Els problemes que poden sorgir i suggerir-ne les respectives solucions.  
  • Finalment, les conclusions que haurem extret després d’estar durant aquest curs a l’escola duent a terme aquest projecte. 

El projecte hort aporta als alumnes una major motivació en l’aprenentatge, ja que permet la participació de tots els i les alumnes, independentment del seu nivell i necessitats.  El seu treball afavoreix que s’instal·lin en l’alumnat unes actituds i valors cívics i ecològics.  Potencien el contacte amb la natura, donat que possibilita dur a terme activitats que no es poden fer dins les quatre parets de l’aula, podent observar in situ els aspectes treballats. Els alumnes analitzen el cicle vital de les plantes, identifiquen les seves parts, mesuren, etc.,  Aprenen a acceptar que a la vida succeeixen imprevistos i que malgrat que aquests hem de tirar endavant. I és important destacar també que els aprenentatges adquirits poden ser inferits en altres contextos de la vida.

El que aporta als docents és la potenciació de la relació professional i personal dels membres que en formen part, ja sigui compartint experiències, anècdotes, reptes, situacions i a les famílies els aporta una major relació amb l’equip humà de l’escola per tal d’estrènyer lligams. 

En conclusió, aquest projecte ens ajuda a aconseguir objectius d’aprenentatge com: Facilitar l’adquisició d’hàbits i actituds saludables i sostenibles, iniciar-se en les tasques agrícoles i tècniques de cultiu i comprendre els cicles biològics de les plantes, la matèria i l’energia. A més d’aconseguir objectius de sensibilització ambiental com: Millorar la relació ambiental, promoure l’educació ambiental i educar en els valors de la sostenibilitat.

Us animeu a participar del projecte hort?

Comissió Escola Verda

Alumnes treballant a l'hort