Vallcalent, 40 - 25006 Lleida

973 28 25 63

El projecte tàctil de FEDAC LLEIDA

El projecte tàctil de FEDAC LLEIDA

El nostre alumnat té ADN digital, ha nascut envoltat de tecnologia i d’informació. 

Amb el projecte TÀCtil, l’escola té com a objectiu proporcionar als nostres alumnes l’assoliment d’una sòlida competència digital, donant resposta a les necessitats del món actual i preparant els ciutadans del futur.

El projecte TÀCtil integra les tecnologies de la informació i la comunicació en la dinàmica pedagògica i metodològica de la FEDAC, de manera que es converteixen en eines bidireccionals per a l’ensenyament i l’aprenentatge. També eduquem en l’ús responsable de les eines digitals perquè el nostre alumnat pugui resoldre amb esperit crític i de manera eficaç les qüestions, les necessitats i els reptes que es plantegen en situacions properes, significatives i funcionals, pròpies del segle XXI.

A educació infantil comencem a introduir el llenguatge computacional tot aprenent conceptes d’espai, direcció, seqüenciació i programació de forma divertida a través dels robots Bee-Bot i del Pensament Computacional Desendollat. Com a escola FEDAC oferim a tota l’educació primària la matèria complementària d’ArtTIC en la qual incorporem les eines Google G Suite a l’aula, així com ordinadors Chromebook d’ús individual que els alumnes continuen utilitzant fins a finalitzar 4t d’ESO. Gràcies al coneixement i l’ús de les habilitats TIC, els nostres alumnes poden resoldre amb creativitat i autonomia les tasques, problemes, necessitats i reptes que es plantegin en una situació d’ensenyament-aprenentatge o en un context real i quotidià. 

Continuant amb l’ESO, els alumnes a 2n d’ESO cursen la matèria complementària d’ArtTIC, la qual els permet potenciar la competència artística i digital amb les eines TIC. A 3r d’ESO els alumnes tenen la matèria optativa de Robòtica, on resolen gran varietat de reptes de programació mitjançant els kits robòtics LEGO Mindstorm EV3 i ZUM Advanced de Bq. Finalment, a 4t d’ESO trobem Digitalització, en la qual els alumnes treballen l’edició digital d’imatges, de vídeos i creen aplicacions mòbils per mitjà d’App inventor.

El llenguatge de programació i les eines digitals que fem servir a l’escola són molt útils en l’educació perquè:

  • Milloren les habilitats lògiques i matemàtiques dels alumnes. La programació requereix pensament lògic i raonament matemàtic per resoldre problemes.
  • Fomenten la creativitat i la innovació. Els alumnes poden crear i desenvolupar els seus propis projectes i jocs digitals.
  • Milloren les habilitats digitals. Les eines digitals, com ara les tauletes i els ordinadors, són cada vegada més importants en la societat actual i és important que els alumnes estiguin familiaritzats amb elles.
  • Fomenten l’aprenentatge col·laboratiu. Els alumnes poden treballar junts en projectes de programació i compartir les seves idees i coneixements.
  • Milloren la capacitat per resoldre problemes. La programació requereix que els alumnes pensin de manera crítica i creativa per resoldre problemes i aplicar els seus coneixements en situacions reals.

Projecte tàctil